0
0
  • Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego DelikatesyBaccara.pl oraz podstrony swieta.delikatesybaccara.pl
Obowiązuje od 26 listopada 2018 roku


Sklep internetowy DelikatesyBaccara.pl działający pod adresem http://www.delikatesybaccara.pl oraz swieta.delikatesybaccara.pl prowadzony jest przez spółkę Baccara Sp. z o.o. z siedzibą w Jawczycach przy ul. Piwnej 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000161026, NIP 1181682899, REGON 015469805.

 

Słownik pojęć:

Sklep - sklep internetowy DelikatesyBaccara.pl prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet;

Sklep świąteczny -  sklep internetowy swieta.delikatesybaccara.pl prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci internet;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta - baza, w której przechowywane są dane Klienta służące do realizacji złożonych zamówień oraz inne m. in: historia zamówień, zdefiniowane preferencje dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, adresy do wysyłki;

Przelew  on-line - płatność wykonywana przez Klienta za pośrednictwem systemu płatności on-line;

Karta - karta debetowa lub kredytowa, za pomocą której Klinet dokonuje płatności on-line już bezpośrednio;

Punkt Odbioru Towaru - punkty wskazane przez Sklep, jako miejsce odbioru zamówienia zrealizowanego przez Sklep;

Dostawca Sklepu - osoba dostarczająca zamówienia do Klientów zatrudniona bezpośrednio przez Sklep;

Koszyk - funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu; moduł umożliwia ustalenie  i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

 

§1 Postanowienia ogólne

1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego DelikatesyBaccara.pl oraz podstrony swieta.delikatesybaccara.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty za zakupy, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2) Warunkiem złożenia przez Klienta zamówienia w DelikatesyBaccara.pl lub swieta.delikatesybaccara.pl jest akceptacja zasad wynikających z Regulaminu, który zobowiązuje obie strony, czyli Klienta oraz Sklep, do przestrzegania tychże zasad.

3) Do korzystania ze Sklepu, jego funkcjonalności oraz składania zamówień niezbędne są:

a) komputer lub telefon z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari) z włączoną funkcją JavaScript oraz obsługą plików typu "cookies",

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),   

d) numer telefonu kontaktowego.

4) Klient może korzystać ze Sklepu oraz jego funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem.

5) Usługi oferowane przez Sklep dostępne są na terenie Warszawy i okolic. Szczegółowa mapa obsługiwanego rejonu dostępna jest w zakładce „DOSTAWA” na stronie internetowej Sklepu oraz na stronie głównej Sklepu.

6) Sprzedaż alkoholu w DelikatesyBaccara.pl prowadzona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zamówiony alkohol mają prawo odebrać tylko osoby pełnoletnie i nie będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Dostawca DelikatesyBaccara.pl i swieta.delikatesybaccara.pl ma prawo zażądać od osoby odbierającej zamówienie zawierające alkohol, okazania dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość.

7) W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca DelikatesyBaccara.pl i swieta.delikatesybaccara.pl zobowiązany jest do niewydawania alkoholu. Dodatkowo:

a) w przypadku, gdy zamówienie zostało opłacone z góry, Klient otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty,

b) w przypadku, gdy Klient wybrał formę płatności przy odbiorze, zamówienie zostanie zwrócone do Sklepu, a umowa uznana za niebyłą.

 

§ 2 Rejestracja

1) Aby dokonać rejestracji konta w Sklepie, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane: imię, nazwisko, aktywny adres e-mail, hasło oraz dane teleadresowe, czyli adres zamieszkania oraz kontaktowy numer telefonu.

2) W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie, na adres: biuro@baccara.info.pl

 

§ 3 Informacje o produktach

1) Sklep zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące oferowanych produktów. Są to między innymi: opis, zdjęcia, cena, skład surowcowy, waga produktu, waga opakowania, data ważności, instrukcja przygotowania itp. Sklep zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji informacji prezentowanych w Sklepie.

2) Sklep oferuje do sprzedaży produkty pozbawione wad. Jednocześnie Sklep ponosi pełną odpowiedzialność za należyte dostarczenie zamówionych produktów.

3) Przed użyciem produktów Klient powinien zapoznać się z informacjami zamieszczonymi przez producenta na opakowaniu produktu.

4) Ceny towarów przedstawionych na stronie internetowej Sklepu:

a) Podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT,

b) Nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy uzależnione są od wartości zamówienia oraz sposobu dostawy do Klienta. Całkowity koszt zamówienia uwzględniający ceny produktów oraz koszt dostawy przedstawiony jest na poziomie koszyka przed złożeniem zamówienia przez Klienta,

c) Sklep zastrzega sobie prawo do bieżących zmian cen produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji lub wyprzedaży. Uprawnienie to jednak nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji, bądź wyprzedaży.

5) Sklep może oferować Klientowi lub dołączać do zamówień bezpłatne próbki towarów.

6) Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§ 4 Zasady zamawiania

1) Umowa sprzedaży na odległość zawierana jest między Klientem a Sklepem w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę". Sklep zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy za pomocą trwałego nośnika. 

2) Do każdego zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży (paragon bądź faktura VAT). Dokument sprzedaży jest zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Klienta ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

3) Klient upoważnia Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Aby otrzymać fakturę VAT, Klient zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane firmy (pełna nazwa, adres oraz NIP) lub przekazać je Sklepowi drogą mailową, bądź telefoniczną.

4) Koszt dostawy określany jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Koszt ten uzależniony jest od całkowitej wartości zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Szczegóły dotyczące realizacji dostaw, sposobów dostawy oraz cennik dostępne są na stronie "DOSTAWA" w ramach strony internetowej Sklepu.

5) Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów oraz uzależnienia takiego ograniczenia od wartości zamówienia Klienta.

6) Sklep realizuje dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym.

7) Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówienia złożonego w Sklepie w Punktach Odbioru Towaru. Szczegółowa lista Punktów oraz zasady odbioru dostępne są na stronie „DOSTAWA” w ramach strony internetowej Sklepu.

 

§ 5 Proces zamawiania

 

I. Postanowienia ogólne.

1) Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu:

a) poprzez sieć internet: 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę,

b) w sklepie stacjonarnym Delikatesy Baccara (Jawczyce, ul. Piwna 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki) w dni robocze w godzinach 8:00-18:00.

2) Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej Sklepu produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka". Przejście do procesu realizacji zamówienia odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Idź do kasy” w wirtualnym koszyku. Następnie należy wypełnić wszystkie części formularza zamówienia (podsumowanie, rejestracja lub logowanie, wybór adresu wysyłki lub miejsca odbioru zamówienia, wybór sposobu płatności). Proces składania zamówienia kończy wciśnięcie przycisku "Zamawiam i płacę".

3) Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta podczas rejestracji, e-mail. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera m.in.: numer zamówienia, całkowitą wartość brutto zamówienia wraz z kosztami wysyłki, listę zamówionych produktów wraz z ilościami, datę i miejsce dostawy / odbioru.

4) Do czasu rozpoczęcia realizacji dostawy zamówienia, Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu zarówno drogą telefoniczną jak i mailową. Każda zmiana w zamówieniu zostanie potwierdzona przez Sklep drogą mailową.

5) Jeżeli wskutek żądania Klienta, zmiana dokonana w zamówieniu wpłynie na pierwotnie ustalony termin realizacji zamówienia, Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie realizacji. Brak niezwłocznego sprzeciwu Klienta oznacza akceptację propozycji Sklepu.

6) Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sklepu zgodnie z Art 495. Kodeksu Cywilnego.


II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

1) Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określany  w procesie składania zamówienia.

2) Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od preferencji Klienta, deklarowanego miejsca dostawy oraz od dostępności poszczególnych produktów.

3) Termin realizacji zamówienia oraz data dostawy wraz z przybliżoną godziną zostaną przekazane Klientowi mailowo po złożeniu zamówienia.

4) Zamówienia są dostarczane przez Dostawców Sklepu w dni robocze w godz. 8:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-14:00 oraz w inne dni, także świąteczne, tylko w sytuacjach które to jasno określają (np. podczas dostaw zamówień świątecznych).

5) Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej realizowane są w dni robocze na zasadach określonych w warunkach usługi kurierskiej. Firma kurierska nie może samodzielnie zmienić terminu dostawy:

a) bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Klienta,

b) bez otrzymania od Klienta wyraźnej zgody na zmianę pierwotnego terminu dostawy

6) Sklep nie dostarcza zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, sytuacją wyjątkową są dostawy zamówień świątecznych każdorazowo opisane w ofercie świątecznej.

7) W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym.

 

III. Płatności

1) Klient dokonuje płatności za zamówienie w sposób określony w formularzu zamówienia.

2) Sklep akceptuje trzy formy płatności za zamówienie:

a) gotówką przy odbiorze / dostawie zamówienia,

b) przelewem on-line za pośrednictwem systemu TAPY.com po zakończeniu procesu zamawiania i potwierdzeniu tego faktu przez naciśnięcie przycisku "ZAMAWIAM I PŁACĘ".

c) kartą debetową lub kredytową przy odbiorze / dostawie zamówienia,

3) Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zapłata za zamówione towary zaliczki w wysykości 90% orientacyjnej wartości zamówienia poprzez system płatności on-line (TPAY.com). Pozostałą kwotę wartości zamówienia należy zapłacić gotówką lub kartą przy odbiorze, na podstawie rachunku fiskalnego (paragonu lub faktury).

4) Sklep oferuje do sprzedaży produkty o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą m.in. wędliny, wyroby garmażeryjne, ciasta itp.). Podane na stronie Sklepu wagi tych produktów, są orientacyjne. Ostateczna waga wyrobów i wyliczona na jej podstawie cena będzie uwidoczniona na paragonie fiskalnym. Wartość całkowita zamówienia na paragonie bądź fakturze VAT może różnić się od wartości całkowitej podanej w formularzu zamówienia o +/- 15 %.

5) W przypadku, gdy opłacone przez Klienta on-line zamówienie, przed określeniem ostatecznej ceny produktów o zmiennej wadze, ma wyższą wartość niż wartość określona na paragonie lub fakturze VAT, Sklep zwróci Klientowi nadpłatę.

 

IV. Dostawa

1) Zarówno Dostawca Sklepu jak i dostawca firmy kurierskiej może przekazać zamówienie Klientowi lub innej pełnoletniej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Klienta.

2) W przypadku dostawy alkoholu Dostawca Sklepu może wydać zamówienie jedynie osobie pełnoletniej i nie będącej w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

3) W przypadku nieobecności Klienta przy dostawie realizowanej przez Dostawcę Sklepu:

a) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, Dostawca Sklepu podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą telefoniczną,

b) Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy, Dostawca Sklepu spróbuje dostarczyć Klientowi zamówienie w terminie późniejszym.

4) W przypadku nieobecności Klienta przy dostawie realizowanej przez firmę kurierską:

a) W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie dodatkową próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sklepu.

b) W takim wypadku Klient zostanie wezwany do realizacji umowy, tj. odbioru przesyłki, a ponadto do poniesienia dodatkowej opłaty za powtórną wysyłkę. Koszt taki musi zostać przedstawiony Klientowi na trwałym nośniku przed ponownym wysłaniem zamówienia, a Klient musi ten fakt potwierdzić.

c) Klient ma obowiązek sprawdzić zawartość towaru w momencie odbioru/dostawy pod względem kompletności, zgodności ze złożonym zamówieniem oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. W przypadku braku zgodności, Klient zobowiązany jest do sporządzenia protokołu odbioru zamówienia, który posiada przy sobie Dostawca, wskazując rozbieżności dostarczonego towaru w stosunku do zamówienia.

 

§ 6 Odstąpienie od umowy

1) Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania zamówienia, na adres siedziby Sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwracany towar wraz z kosztem dostawy do Klienta.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi tylko koszt dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu, chyba że Sklep zaproponuje odbiór zwracanego towaru we własnym zakresie.

3) Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sklepu, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

4) Ustawa o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014, w art. 38 określa w jakich sytuacjach Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

§ 6 Reklamacje i zwroty

1) Adres do obsługi reklamacji:

 

Baccara Sp. zo.o.

Jawczyce, ul. Piwna 3

05-850 Ożarów Mazowiecki

biuro@baccara.info.pl

Tel. (22) 721-04-02

 

2) Niezgodność przesyłki z zamówieniem lub uszkodzenie przesyłki:

a) Przy realizacji dostawy przez dostawcę Sklepu:

- w razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym dostawcę i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał,

- jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien w obecności Dostawcy sporządzić protokół odbioru zamówienia, w którym określi na polega niezgodność dostarczonego zamówienia oraz niezwłocznie powiadomić o tym Sklep;

b) Przy realizacji dostawy przez firmę kurierską:

- Klient powinien sprawdzić czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znamion świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania,

- jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, powinien wypełnić stosowny wniosek reklamacyjny wraz z kierowcą firmy kurierskiej w chwili kwitowania odbioru przesyłki oraz poinformować o tym Sklep,

- jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sklep

3) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym Sklep w terminie 3 dni od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie bądź mailowo.

4) W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru nieżywnościowego z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od jej wykrycia.

5) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej przekazania do Sklepu drogą mailową na adres biuro@baccara.info.pl. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania Klienta. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6) Sklep zwróci Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar wraz z kosztem odesłania reklamowanego towaru do Sklepu w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta.

7) Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sklepu i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na podstronie REKLAMACJE I ZWROTY w ramach strony internetowej Sklepu).

 

§ 7 Postanowienia końcowe

1) Towary prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania przez Klienta nieprawdziwych danych.

3) W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta. 

4) W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta lub w przypadku anulowania przez Klienta wcześniej opłaconego zamówienia lub jego części, Sklep dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego dokonano płatności lub na inne konto wskazane przez Klienta.

5) Dane osobowe:

a) podanie danych osobowych przez Klienta  jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep może uniemożliwić Sklepowi świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywania przez Klienta zakupów w Sklepie,

b) Administratorem Danych Osobowych jest Baccara Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Piwnej 3 w Jawczycach, 05-850 Ożarów Mazowiecki,

c) Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich,

d) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania bądź usunięcia,

e) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej Sklepu po uprzednim zalogowaniu się do Konta Klienta. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji,

f) Sklep  w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać wiadomości e-mail z prośbą o weryfikację danych Klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie Sklepu przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej,

g) Wraz z rejestracją Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących bieżącej oferty Sklepu. Klient może w każdym momencie zażądać wykasowania swojego adresu e-mail z listy subskrybentów, wysyłając odpowiednie powiadomienie na adres biuro@baccara.info.pl.

6) Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) Klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez  Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8) W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

9) Wszelkie spory między Klientem a Sklepem mogą być rozstrzygane przez sąd bądź za pomocą pozasądowych metod rozstrzygania sporów.